3%
Data publikacji oferty: 26.03.2018
Wydrukuj

Nazwa stanowiska:

Specjalista ds. BHP

Miejsce pracy:

Zabłudów

Opis stanowiska:

 • Realizacja obowiązków służby BHP zgodnie z wymaganiami prawnymi
 • Przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, w tym kontrola przestrzegania przepisów oraz zasad BHP
 • Administrowanie dokumentacją BHP
 • Występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie BHP
 • Szkolenie pracowników firm zewnętrznych w zakresie wymogów BHP obowiązujących na terenie zakładu
 • Kontrola pracy pracowników firm zewnętrznych w zakresie przestrzegania przepisów BHP oraz wymogów zakładu
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy
 • Realizacja projektów wynikających z analiz w obszarze BHP

Wymagania:

 • Min 1 rok doświadczenia w firmie o profilu produkcyjnym w realizacji obowiązków Służby BHP
 • Wiedza z zakresu: Bezpieczeństwa technicznego, Bezpieczeństwa w transporcie i magazynowania, Ochrony p.poż
 • Nastawienie na realizację celów, chęć uczenia się
 • Umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych
 • Doświadczenie w projektach behawioralnych, ukierunkowanych na budowę kultury bezpieczeństwa i kreowania bezpiecznych zachowań

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z największych firm w regionie
 • Przyjazną atmosferę pracy i realne warunki rozwoju
 • Dużą autonomię w działaniu oraz możliwości samorealizacji
 • Nowoczesne miejsce pracy (nowa fabryka)
Jesteś zainteresowany/a?
Aplikuj teraz

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Samasz Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)."

Zadaj pytanie