​Jako pierwszy producent w Polsce, oferujemy maszynę ze sterowaniem ISOBUS, co pozwala na jeszcze efektywniejszą pracę w rolnictwie.
Certyfikat Aef Kdd Sth Isobus 1

Certyfikat AEF potwierdza, że urządzenie lub moduł spełnia określone standardy komunikacji ISOBUS, co oznacza, że jest ono kompatybilne i interoperacyjne z innymi urządzeniami ISOBUS. Dzięki temu rolnicy mogą łatwo łączyć różne urządzenia i intuicyjnie korzystać z nich w swojej pracy.

Oprogramowanie maszyny KDD STH ISOBUS zdobyło certyfikat AEF w zakresie dwóch modułów ISOBUS. Pierwszym z tych modułów jest Moduł UT, który umożliwia komunikację maszyny z terminalem ISOBUS wbudowanym w kabinie ciągnika oraz z każdym innym uniwersalnym terminalem ISOBUS spełniającym warunki tego modułu. Drugim modułem jest Moduł AUX-N, który pozwala na sterowanie maszyną za pomocą joystick'a i przycisków ciągnika, a także za pomocą każdego innego joystick'a lub przycisku ISOBUS.

Działania SaMASZ cechuje dbałość o zachowanie najwyższych standardów zarządzania organizacją
Samasz 9 Rozszerzenie Zakresu 2024

Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów jakości zarządzania SaMASZ jest posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 wdrożonego w 2005 r. oraz ciągłe jego doskonalenie. Celem systemu jest zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów, co przekłada się na oczekiwaną przez Klienta wysoką jakość wyrobów. Zakres certyfikatu obejmuje: projektowanie, produkcję i serwis maszyn rolniczych oraz komunalnych, a także sprzedaż i serwis maszyn rolniczych innych producentów. Dodatkowo firma ma wdrożony SPS - SaMASZ Production System tj. system zarządzania produkcją oparty na filozofii Lean Manufacturing. Stosuje wszystkie najlepsze wzorce i narzędzia z Lean Manufacturing takie jak: Poka-yoke, Kaizen, 5S, Kanban, SMED.

SaMASZ priorytetowo traktuje kwestie jakości oraz kierunkuje swoje działania na jej podnoszenie na każdym etapie wytwarzania produktów i ich komercjalizacji, rozpoczynając od etapu projektowania maszyn, a kończąc na serwisie i sprzedaży części zamiennych. W konsekwencji firma wprowadza na rynek innowacyjne maszyny zielonkowe i komunalne, dopasowane do potrzeb najbardziej wymagających Klientów!

Zadaj pytanie