Klauzula informacyjna

Podczas pierwszego zakupu w naszym sklepie, staniemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrótowo zwanym RODO) poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest SaMASZ Sp. z o.o. w dalszej części nazywaną „nami”, lub „naszą firmą”. Siedziba firmy: Zabłudów, 16-060, ul. Trawiasta 1. W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty e-mail (rodo@samasz.pl) lub korespondencji tradycyjnej wysłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „RODO”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji umowy kupna - sprzedaży oraz ewentualnej dostawy pod wskazany adres części zamiennych zakupionych w naszym sklepie – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Kto będzie lub może być tak zwanym odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz naszych pracowników realizujących wyżej określone cele, firm kurierskich (w sytuacji dostawy części pod wskazany adres) oraz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych (np. dilerom naszych produktów).

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane przetwarzane w wyżej określonych celach będziemy przechowywać przez okres przewidziany odrębnymi przepisami prawa do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Przysługują Pani/Panu prawa żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Ewentualne decyzje, które mogą Państwa dotyczyć zawsze będą podejmowane przy istotnym udziale człowieka.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji dostawy części zamiennych.Zadaj pytanie