Asmens duomenų apsaugos svetainėje www.samasz.pl nuostatai

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, vadinamas Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Todėl norime jums pranešti apie asmens duomenų tvarkymo principus įmonėje „SaMASZ“ Sp. z o.o. ir susijusias jūsų teises. Norime suteikti jums išsamią informaciją, kad galėtumėte nedvejodami naudotis įmonės „SaMASZ“ Sp. z o.o. paslaugomis ir sistemomis. Todėl prieš pradėdami naudotis mūsų interneto svetainėmis ir platformomis, perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

Taip pat užtikriname, kad tinkamai saugome jūsų privatumą ir jokiu būdu neviršijame savo įgaliojimų. Mes patikimai saugome jūsų asmens duomenis, be to, jūs galite bet kada atšaukti savo leidimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis pagal toliau pateiktas nuostatas.

Įmonės „SaMASZ“ Sp. z o.o., juridinis adresas ul. Trawiasta 1, 16-060, Zabludovas, įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 0000011382, registracijos įrašai saugomi Balstogės apskrities teisme, 12-ajame Nacionalinio teismo registro Komercijos skyriuje, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 966-159-29-76, Nacionalinio įmonių registro kodas (REGON) 052025784.

Kaip asmens duomenų valdytojai, mes renkame jūsų asmens duomenis, kai sudarote su mumis sutartį ir per visą sutarties galiojimo laikotarpį, konkrečiai:

 • vardą (-us) ir pavardę, el. pašto adresą, kontaktinį adresą, įmonės, kuriai atstovaujate, pavadinimą, telefono numerį, pareigas,
 • o įmonių atveju taip pat tvarkome: mokesčių mokėtojo kodą (NIP), Nacionalinio įmonių registro kodą (REGON), juridinį adresą, banko sąskaitos numerį;
 • jei įmonės pateikia prašymą gauti kreditą įmonėje „SaMASZ“ Sp. z o.o., mes taip pat tvarkome finansiniuose dokumentuose esančius duomenis.

Jūsų asmens duomenis renkame siekdami šių tikslų:

 • sudaryti ir vykdyti tarpusavio sutartį ir teikti Jums mūsų siūlomas paslaugas, įskaitant užsakytų prekių išsiuntimą, mokėjimų vykdymą, pretenzijų tvarkymą;
 • vykdyti „SaMASZ“ Sp. z o.o. įsipareigojimus pagal įstatymą, įskaitant sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų išrašymą, saugojimą ir archyvavimą;
 • apsaugoti „SaMASZ“ Sp. z o.o. teises, suteikiamas pagal teisės aktų nuostatas, įskaitant pradelstų mokėjimų atgavimą, taikant skolos išieškojimo ir teismo procesus,
 • patikrinti jūsų mokumą ir kreditingumą suteikiant jums kredito limitą bei gauti apmokėjimo garantiją (kuri gali būti laidavimo sutartis ir kitas įkeistas turtas);
 • siekti teisėtų „SaMASZ“ Sp. z o.o. interesų nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant „SaMASZ“ Sp. z o.o. produktų ir paslaugų rinkodarą (tiesioginę rinkodarą);
 • vykdyti rinkodaros veiklą ir siųsti komercinę informaciją, gavus atskirą jūsų sutikimą.

Įmonė „SaMASZ“ Sp. z o.o. gali perduoti jūsų asmens duomenis toliau apibūdintoms trečiosioms šalims šiame dokumente nurodytais tikslais:

 • subjektams, su kuriais „SaMASZ“ Sp. z o.o. yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis, kad galėtų vykdyti su jumis sudarytos sutarties įsipareigojimus, įstatymo nustatytus „SaMASZ“ Sp. z o.o. įsipareigojimus, apsaugoti „SaMASZ“ Sp. z o.o. teises pagal įstatymą ir įgyvendinti teisėtus „SaMASZ“ Sp. z o.o. interesus nepažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų; konkrečiai, „SaMASZ“ Sp. z o.o. gali perduoti jūsų asmens duomenis tokiems subjektams kaip bankai, skolų išieškojimo įmonės, apskaitos paslaugas teikiantys subjektai, pašto ir kurjerių paslaugas teikiančios įmonės, įmonės, su kuriomis dirbame teikdami rinkodaros paslaugas. Tokie subjektai pagal sutartis, sudarytas su „SaMASZ“ Sp. z o.o., privalo naudoti tinkamas saugumo, technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti ir tvarkyti tik pagal „SaMASZ“ Sp. z o.o. duotus nurodymus;
 • priežiūros institucijoms, institucijoms ir kitoms trečiosios šalims, kai tai būtina siekiant anksčiau nurodytų tikslų ir įgyvendinant įstatymo nustatytus įsipareigojimus, asmens duomenys gali būti perduoti priežiūros institucijoms, teismams ir kitoms institucijoms (pvz., mokesčių mokėjimo ir įstatymų vykdymo užtikrinimo institucijoms), nepriklausomiems išorės patarėjams (pvz., auditoriams) ar paslaugų teikėjams.

Įmonė „SaMASZ“ Sp. z o.o. įsipareigoja imtis tinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių jūsų asmens duomenis apsaugoti. Įmonė „SaMASZ“ Sp. z o.o. saugo asmens duomenis tik tol, kol pasiekiami duomenų rinkimo tikslai, įvykdomi teisiniai įsipareigojimai, didžiausią laiko tarpą, kuris būtinas teisminiam procesui reikalingai medžiagai surinkti (įskaitant mokesčius) ir tol, kol sueis jūsų ir „SaMASZ“ Sp. z o.o. pretenzijų senaties terminas.

Jūs taip pat turite teisę:

 • prieštarauti duomenų tvarkymui;

Galite prieštarauti, jeigu mes tvarkome jūsų duomenis siekdami savo teisėtų interesų, su kuriais jūs nesutinkate. Jei patvirtinama, kad prieštaravimas teisėtas, duomenys pašalinami.

 • taisyti (koreguoti) savo duomenis, jei tvarkomi duomenys yra netikslūs ar neišsamūs;
 • pareikalauti, kad jūsų duomenys būtų pašalinti (pamiršti);

Galite reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis šiais atvejais: kai atšaukiamas sutikimas, pagal kurį buvo tvarkomi asmens duomenys; duomenys nebūtini tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti; pateiktas prieštaravimas duomenų tvarkymui; asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.

 • riboti duomenų tvarkymą;

Galite reikalauti, kad „SaMASZ“ Sp. z o.o. netvarkytų tam tikrų asmens duomenų (išskyrus saugojimą) visiškai jų nepašalinant.

 • gauti prieigą prie duomenų;

Įstatymas leidžia gauti informaciją, ar „SaMASZ“ Sp. z o.o. tvarko jūsų asmens duomenis, kokius duomenis tvarko, kokiu tikslu ir kokiu metu, bet gauti jūsų asmens duomenų kopiją.

 • teisę į duomenų perkėlimą;

Galite pateikti prašymą, kad „SaMASZ“ Sp. z o.o. turimi duomenys būtų struktūriškai parengti, įprastu mašininio skaitymo formatu, ir (arba) paprašyti, kad jie būtų perduoti kitam duomenų valdytojui.

 • pateikti skundą.

Galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia Reglamento 2016/679 sąlygas.

Jei turite klausimų apie asmens duomenis ar galimybes pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, susisiekite su mumis el. paštu adresu rodo@samasz.pl.

Informuojame, kad šis pranešimas gali būti periodiškai naujinamas pagal galiojančius teisės aktus (pvz., jei įgyvendiname naujas su jūsų asmens duomenų naudojimu susijusias sistemas ar procesus), ir mes visada pranešime jums apie bet kokius pokyčius.


Asmens duomenų rinkimas interneto svetainėje ir jų tvarkymas

Jūsų apsilankymas įmonės „SaMASZ“ Sp. z o.o. interneto svetainėje yra susiejamas su informacija apie jūsų interneto naršyklę, operacinę sistemą, svetainės, iš kurios jūs buvote nukreipti, adresą, mūsų svetainės tinklalapių, kuriuose lankotės, adresą, jūsų apsilankymo „SaMASZ“ Sp. z o.o. tinklalapyje datą ir jūsų interneto paslaugų tiekėjo jums suteiktą IP adresą.

„SaMASZ“ Sp. z o.o. naudoja socialinių tinklų, tokių kaip „Facebook“, „YouTube“, „Linkedin“, plėtinius. Mūsų tinklalapyje šie plėtiniai standartiškai yra išjungti, t. y. be jūsų sutikimo jie nesiunčia socialiniams tinklams jokių duomenų . Plėtinius galima naudoti tik suaktyvinus juos pelės spustelėjimu. Plėtinys yra aktyvus tol, kol jį išjungiate arba kol pašalinate slapukus. „SaMASZ“ Sp. z o.o. taip pat naudoja tokius sprendimus kaip „Facebook Pixel“, „Google“ pakartotinio pateikimo į rinką kodas, sekimo kodai, skirti rinkodaros informacijai pateikti ir svetainei tobulinti.Slapukų naudojimo politika

 1. Slapukai yra tekstiniai failai, kurie išsaugomi naudotojo galinio įrenginio standžiajame diske ir kuriuos serveris naudoja naudotojo įrenginiui atpažinti prisijungiant iš naujo. Slapukai atsiunčiami kiekvieną kartą „įeinant“ ir „išeinant“ iš svetainės. Slapukai naudojami ne naudotojui, o jo įrenginiams identifikuoti.
 2. „SaMASZ“ Sp. z o.o. naudoja slapukus informacijai apie naudotojus atpažinti ir įsiminti. Tokiu būdu galima tiksliau nustatyti atskirų naudotojų poreikius ir siūlyti geresnes ir jiems pritaikytas paslaugas.
 3. Bet kuris naudotojas gali neleisti įtraukti slapukų į savo galinį įrenginį. Tam turite išjungti savo interneto naršyklės slapukų atsiuntimo ir saugojimo funkciją. Populiarių interneto naršyklių slapukų atsiuntimo ir saugojimo funkcijos išjungimas aprašytas čia.
 4. Pašalinus slapukus galima prarasti galimybę naudoti kai kurias „SaMASZ“ Sp. z o.o. svetainių funkcijas.
 5. Slapukai, kuriuos taip pat gali naudoti „SaMASZ“ Sp. z o.o.: slapukai, leidžiantys naudotis svetainėje teikiamomis paslaugomis; saugumo tikslams naudojami slapukai; informacijos apie svetainės naudojimą rinkimo slpukai; slapukai, leidžiantys naudotojui prisiminti pasirinktas nuostatas ir suasmeninti naudotojo sąsają; slapukai, leidžiantys teikti naudotojams jų interesus geriau atitinkančio turinio reklamą, atsiminti naudotojo pasirinktas nuostatas ir suasmeninti naudotojo sąsają, atsiminti svetainėje aplankytų puslapių istoriją siekiant rekomenduoti svetainės turinį, palaikyti naudotojo sesiją svetainėje, kad naudotojui nereiktų jos tinklalapio puslapyje iš naujo įvesti prisijungimo vardą ir slaptažodį, sukurti užsakymų krepšelį; statistiką renkantys slapukai.


Peržiūrėta: 2018-05-25Ask question