18.01.2021
Kategoria:
Wydrukuj
Thumbnail Top

Jeszcze lepsza jakość cięcia dzięki zwiększonemu zachodzeniu wydłużonych noży tnących w połączeniu z nową wstawką między płozową.
Zmiana noża tnącego

  • długość 105 mm zmieniono na 110 mm (rzeczywistą długość cięcia wydłużono o 3 mm)
  • kąt skrętu 8° zmieniono na 10°


Zmiana grubości trzymaka

  • grubość 5 mm zmieniona na 4 mm


Zmiana wstawki między płozowej

  • wcięcie zwiększono o 10,8 mm
  • kąt zejścia do spodu listwy zmieniono o 13°


Korzyści wynikające z udoskonalenia listwy

C

1. Wydłużenie noża o 5 mm (efektywne cięcie 3 mm) w połączeniu z głębszym wcięciem wstawki (o 10,8 mm), zwiększyło zachodzenie cięcia noża w sumie aż o 13,8 mm.

2
2. Lepsza jakość cięcia dzięki obniżeniu położenia noża względem listwy tnącej, zmianie grubości trzymaka i kąta skrętu noża.


3.Dodatkowo uzyskano całkowicie nową funkcję samooczyszczenia listwy tnącej.

31

4. Eliminacja ryzyka nawarstwiania się trawy i błota na wstawkach między płozowych dzięki nowemu kształtowi wstawki (zmiana kąta zejścia do spodu listwy o 13°).

Zadaj pytanie