01.01.2015
Kategoria:
Wydrukuj

Zabłudów, 30.06.2022

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

1. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych. Maszyny są produkowane w zakładzie produkcyjnym należącym do spółki w oparciu o własną technologię. Sprzedaż odbywa się poprzez sieci dilerskie w Polsce oraz na całym świecie.

2. Głównymi niefinansowymi wskaźnikami efektywności związanymi z działalnością jednostki są wskaźniki związane z procesem produkcyjnym w odniesieniu do wielkości produkcji i zatrudnienia.

3. W zakresie polityk społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji Spółka stosuje się do wymogów wynikających z ogólnych przepisów prawa, które dotyczą Spółki.

4. Wszelkie działania w zakresie regulacji wskazanych w punkcie 3 są szczegółowo analizowane przez Zarząd i Dyrekcję Spółki a decyzje podejmowane są z odpowiednią starannością.

5. Główne ryzyka związane z modelem biznesowym oraz z przestrzeganiem regulacji wskazanych w punkcie 3 są na bieżąco analizowane przez Zarząd i Dyrekcję Spółki. Głównym ryzykiem jest niedobór odpowiednich zasobów ludzkich. W zakresie prowadzonej działalności Spółka posiada ochronę w postaci odpowiednich polis ubezpieczeniowych wszędzie tam gdzie zostało zidentyfikowane istotne ryzyko.

Skład Zarządu Spółki :

Antoni Stolarski

Maciej Stolarski

Jacek Stolarski

WERSJA PDF - Oświadczenie Zarządu Spółki na temat informacji niefinansowych - Zabłudów 30.06.2022

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ W 2021

Inf O Realizowanej Strategii Podatkowej Samasz 2021

Zadaj pytanie