04.08.2021
Kategoria: Fotorelacje
Wydrukuj

8 lipca zorganizowaliśmy spotkanie w ramach projektu pt.: „OBR.SaMASZ.PL – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy firmy SaMASZ na usługi Klastra Obróbki Metali (KKK)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1.

Na spotkaniu zaprezentowano potencjał badawczo-rozwojowy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego SaMASZ, a także ofertę współpracy i usług na rzecz członków Klastra Obróbki Metali.

Zadaj pytanie