Privacy beleid op www.samasz.pl

Vanaf 25 mei 2018 is de (EU) Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van kracht, de " GDPR”.

Daarom willen we u graag informeren over de principes voor het verwerken van persoonlijke gegevens door SaMASZ Sp. z o.o. en over uw rechten in dit opzicht. We willen dat u volledige informatie krijgt en daarmee het volledige comfort van het gebruik van SaMASZ Sp. z o.o. diensten en systemen. Lees daarom de onderstaande informatie voordat u onze websites en platforms gaat gebruiken.

Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we de nodige aandacht besteden aan uw privacy en onze rechten op geen enkele manier uitbreiden. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons en uw toestemming voor de verzameling en verwerking ervan kan te allen tijde worden ingetrokken, in overeenstemming met de onderstaande bepalingen.

SaMASZ Sp. z o.o. met zetel in Zabłudów, 16-060, ul. Trawiasta 1, ingeschreven in het register van ondernemers onder KRS nr .: 0000011382, waarvoor de registratiedossiers worden bijgehouden door de districtsrechtbank in Białystok, 12de handelsafdeling van het nationale gerechtregister, NIP (belastingidentificatie nr.): 966-159- 29-76, REGON (National Business Registry No.): 052025784.

Als de beheerder van persoonlijke gegevens, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens wanneer u een contract met ons aangaat en gedurende de looptijd van het contract, in het bijzonder:

 • Voor- en achternaam, e-mailadressen, contactadres, de bedrijfsnaam van de vertegenwoordigde entiteit, telefoonnummer, functie,
 • In het geval van ondernemers verwerken we ook: NIP (B..t.w. Identification No.), REGON (kamer van koophandel No.), adres van de maatschappelijke zetel, bankrekeningnummer,
 • In het geval van ondernemers die een kredietlimiet aanvragen bij SaMASZ Sp. z o.o., verwerken we ook de gegevens in financiële documenten.
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een overeenkomst tussen ons te sluiten en uit te voeren en u van de door ons aangeboden diensten te voorzien, waaronder, in het bijzonder, verzending van bestelde goederen en het doen van betalingen, klachtenbehandeling.
 • Om de verplichtingen van SaMASZ Sp. z o.o. waarin de wet voorziet, waaronder met name de uitgifte en opslag van facturen en boekhoudbescheiden, en voor archiveringsdoeleinden,
 • Om de rechten van SaMASZ Sp. z o.o. in overeenstemming met wettelijke voorschriften, waaronder, in het bijzonder, het nastreven van achterstallige betalingen door schuldinvordering en gerechtelijke procedures.
 • Om de geloofwaardigheid en kredietwaardigheid van uw betaling te verifiëren bij het verlenen van een kredietlimiet en om de verschuldigde betalingen veilig te stellen (zekerheidsovereenkomsten en andere zekerheden).
 • Het legitieme belang van SaMASZ Sp. z o.o. in de zin van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de marketing van producten en diensten van SaMASZ Sp. z o.o. (direct marketing),
 • om marketingactiviteiten uit te voeren en commerciële informatie te verzenden in het geval van uw afzonderlijke toestemming.
SaMASZ Sp. z o.o. kan persoonlijke gegevens overdragen aan de volgende derden voor de doeleinden die in dit document worden gespecificeerd:

 • entiteiten waarmee SaMASZ Sp. z o.o. heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de overeenkomst tussen ons uit te voeren, om de verplichtingen van SaMASZ Sp uit te voeren. z o.o. voorzien door de wet, om de rechten van SaMASZ Sp te beschermen. z o.o. in overeenstemming met de wet en om het legitieme belang van SaMASZ Sp. z o.o. in de zin van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens; in het bijzonder, SaMASZ Sp. z o.o. kan uw persoonlijke gegevens doorgeven aan entiteiten zoals: banken, incassobedrijven, entiteiten die boekhouddiensten verlenen, bedrijven die post- en koeriersdiensten verlenen, bedrijven waarmee wij samenwerken om marketingdiensten te verlenen. Dergelijke entiteiten zijn verplicht krachtens de overeenkomsten gesloten met SaMASZ Sp. z o.o. passende beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en deze alleen verwerken in overeenstemming met de instructies van SaMASZ Sp. z o.o,


Daarnaast hebt u het recht om:

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens
Een bezwaar kan worden ingebracht wanneer wij uw gegevens verwerken vanwege ons legitieme belang, waarmee u het niet eens bent. Als het bezwaar gerechtvaardigd blijkt te zijn, worden de gegevens verwijderd.

 • Uw gegevens laten corrigeren (corrigeren), als de verwerkte gegevens niet nauwkeurig of onvolledig zijn
 • Laat uw gegevens wissen (als dat mocht worden vergeten)
U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen in situaties waarin:
- de toestemming op basis waarvan de persoonsgegevens zijn verwerkt, is ingetrokken;
- de gegevens niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
- een bezwaar tegen de verwerking van de gegevens is verhoogd;
- persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
 • De verwerking van gegevens beperken
U kunt SaMASZ Sp. z o.o. verzoeken of ze bepaalde persoonlijke gegevens (behalve de opslag ervan) niet verwerkt, maar ze ook niet volledig verwijdert.

 • Toegang tot de data
De wet staat SaMASZ Sp. z o.o toe informatie te verkrijgen en verwerken over persoonlijke gegevens, welke gegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welk tijdstip en om een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen.

 • Gegevensoverdracht
U kunt de gegevens die in het bezit zijn van SaMASZ Sp. z o.o. opvragen. Ze zijn in een gestructureerde vorm, in een algemeen machinaal leesbaar formaat, en / of vragen dat ze worden overgedragen aan een andere gegevenscontroller.

 • Een klacht indienen
Een klacht kan worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van Verordening 2016/679.

Als u vragen hebt over persoonlijke gegevens of de uitoefening van rechten op de gegevensverzameling, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: rodo@samasz.pl

We informeren u dat deze brief regelmatig kan worden bijgewerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld als we nieuwe systemen of processen implementeren waarbij het gebruik van persoonlijke gegevens is vereist). In dat geval houden wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen.


Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens van de website

Een bezoek aan de website van SaMASZ Sp. z o.o. door u is verbonden met het vastleggen van informatie over onder andere uw internetbrowser, besturingssysteem, het adres van de website waarvandaan u bent doorgestuurd, het adres van de websites die u bezoekt op onze website, de datum van uw bezoek aan de website SaMASZ-website en het IP-adres dat aan u is toegewezen door de internetprovider.
SaMASZ Sp. z o.o. maakt gebruik van zogenaamde plug-ins van sociale netwerken, zoals Facebook, YouTube, Linkedin. Op onze website zijn deze plug-ins standaard gedeactiveerd, d.w.z. ze sturen geen gegevens naar sociale netwerken zonder uw deelname. Plug-ins kunnen alleen worden gebruikt nadat ze met een muisklik zijn geactiveerd. Een plug-in blijft actief totdat u hem uitschakelt of totdat u uw cookies verwijdert. SaMASZ Sp. z o.o. maakt ook gebruik van oplossingen zoals Facebook Pixel, remarketingcode van Google, trackingcodes om marketinginformatie te verstrekken en de website te verbeteren.


Cookie beleid

 1. Cookies zijn tekstbestanden die op de harde schijf van de eindapparatuur van de gebruiker worden opgeslagen en door de server worden gebruikt om het apparaat van de gebruiker te herkennen tijdens het opnieuw verbinden. Cookies worden gedownload bij elke "entry" en "exit" van de website. Cookies worden niet gebruikt om gebruikers te identificeren, maar alleen hun apparaten.
 2. SaMASZ Sp. z o.o. maakt gebruik van cookies om informatie over gebruikers te herkennen en te onthouden. Dit maakt het mogelijk om individuele behoeften van de gebruiker nauwkeuriger te identificeren en aldus betere en meer op maat gemaakte diensten aan te bieden.
 3. Elke gebruiker kan weigeren cookies op zijn / haar eindapparaat op te nemen. Om dit te doen, moet u de optie gebruiken om het downloaden en opslaan van cookies uit te schakelen in uw internetbrowser. Hoe u het downloaden en opslaan van cookies in populaire internetbrowsers uitschakelt, wordt hier beschreven.
 4. Het verwijderen van cookies kan ertoe leiden dat sommige functionaliteiten van SaMASZ Sp niet meer kunnen worden gebruikt. z o.o. websites.
 5. Cookies kunnen ook worden gebruikt door SaMASZ Sp. z o.o. voor de volgende doeleinden: - cookies die het gebruik van de op de website beschikbare diensten mogelijk maken, - cookies voor veiligheidsdoeleinden, - cookies die het verzamelen van informatie over het gebruik van de website mogelijk maken, - cookies die de gebruiker in staat stellen de geselecteerde instellingen te onthouden door hem / haar en om de gebruikersinterface te personaliseren; - cookies die gebruikers in staat stellen reclame-inhoud relevanter voor hun interesses te maken, de door de gebruiker geselecteerde instellingen te onthouden en de gebruikersinterface te personaliseren, waarbij de geschiedenis van de bezochte sites op de website wordt onthouden om de inhoud van de Website aan te bevelen, de sessie van de Gebruiker van de website te handhaven, waardoor de gebruiker zijn / haar login en wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de website, waardoor een mand met bestellingen ontstaat - cookies die statistieken verzamelen.


Revisie datum: 25-05-2018
Stel vragen