Alle rechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, logo's, animaties, video's, geluid en afbeeldingen die worden gebruikt, evenals hun lay-out op de websites zijn het exclusieve eigendom van SaMASZ. Ze worden beschermd door auteursrechten en andere auteursrechten en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd of verspreid door derden voor commerciële doeleinden. Tenzij anders overeengekomen door SaMASZ, zijn alle logo's, kentekenplaten, merknamen en geheugenrecords, evenals emblemen beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de speciale schriftelijke toestemming van SaMASZ, hetzij voor reclamedoeleinden of voor de verspreiding van de hierin opgenomen informatie.

Machines en uitrusting kunnen worden gedekt door een of meer patenten en / of geregistreerde ontwerpen. Deze handelsmerken kunnen in een of meer landen zijn geregistreerd.

SaMASZ-websites zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. SaMASZ neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie die op zijn websites wordt verstrekt. SaMASZ is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het directe of indirecte gebruik van haar websites, tenzij dergelijke schade wordt veroorzaakt door grove nalatigheid van SaMASZ.

Alle links op SaMASZ-websites worden alleen ingevoerd voor het gemak van gebruikers. SaMASZ is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De aanwezigheid van deze links op SaMASZ-websites kan niet worden beschouwd als de aanbeveling of goedkeuring van deze websites of de informatie die daarop beschikbaar is. Het gebruik van deze links is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik van SaMASZ-websites is vrijwillig en is niet onderworpen aan enige overeenkomst tussen de gebruiker en SaMASZ, SaMASZ behoudt zich het recht voor om de inhoud en vorm van haar websites te allen tijde te wijzigen.

Als de klant wordt gevraagd om zijn / haar persoonlijke gegevens op SaMASZ-websites te verstrekken, is deze openbaarmaking geheel vrijwillig. Wanneer ze uitsluitend worden verwerkt in het kader van de bepalingen van de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens, is absolute vertrouwelijkheid van toepassing.

Stel vragen