Toate drepturile referitoare la texte, imagini, logo-uri, animatii, video, sunet și grafică utilizate, precum și dispunerea acestora pe site-urile sunt proprietatea exclusivă a SaMASZ. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor și alte drepturi de autor și nu pot fi utilizate, copiate, modificate sau distribuite de către terțe părți în scopuri comerciale. Cu excepția cazului în care se convine altfel de SaMASZ, toate logo-urile, plăcuțe de înmatriculare, nume de marcă și înregistrările de memorie precum și embleme sunt protejate și nu pot fi utilizate fără acordul special scris al SaMASZ, fie în scopuri publicitare sau pentru difuzarea informațiilor conținute în acest document.
Mașinile și echipamentele pot fi acoperite de unul sau mai multe brevete și / sau modele înregistrate. Aceste mărci comerciale pot fi înregistrate în una sau mai multe țări.
Site-urile web SaMASZ au fost dezvoltate cu cea mai mare atenție. SaMASZ nu este responsabil pentru exactitatea informațiilor de pe site-urile sale web. SaMASZ nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea directă sau indirectă a site-urilor sale web, cu excepția cazului în care aceste daune sunt cauzate de neglijența gravă a SaMASZ.
Toate linkurile de pe site-urile web SaMASZ sunt introduse numai pentru confortul utilizatorilor. În niciun caz SaMASZ nu este responsabil pentru conținutul acestor site-uri web. Prezența acestor linkuri pe site-urile web SaMASZ nu constituie o recomandare sau aprobare a acestor site-uri web sau informațiile disponibile pe acestea. Utilizarea acestor linkuri este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.
Utilizarea de site-uri web Samasz este voluntară și nu fac obiectul unui acord între utilizator și SaMASZ, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica conținutul și forma site-urilor sale în orice moment.
Dacă clientului i se cere să furnizeze informații personale pe site-urile web SaMASZ, această divulgare este în întregime voluntară. În cazul în care acestea sunt tratate exclusiv în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal, se aplică confidențialitate absolută.
Pune o întrebare