Logo UE
Tytuł projektu:

OBR.SaMASZ.PL – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy firmy SaMASZ na usługi Klastra Obróbki Metali (KKK)

Cele projektu:

Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego na potrzeby firmy SaMASZ oraz partnerów strategicznych z Klastra Obróbki Metali (Kluczowego Klastra Krajowego).

Planowane efekty:

  • Stworzenie nowoczesnej powierzchni badawczo-rozwojowej wraz z prototypownią.
  • Rozwój współpracy z jednostkami naukowymi w obszarze badań i projektowania innowacyjnych maszyn rolniczych.
  • Rozwój współpracy w ramach Grupy Zaawansowanej Współpracy ds. Technologii Klastra Obróbki Metali z partnerami i partnerami strategicznymi KOM.
  • Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzanie nowych produktów, w tym chronionych prawami własności intelektualnej
  • Dywersyfikacja produkcji i kooperacja w ramach Kluczowego Klastra Krajowego.
  • Rozwój działalności eksportowej poprzez zdobywanie nowych rynków i umocnienie pozycji na rynkach obecnie eksploatowanych.
  • Osiągnięcie poziomu liderów branżowych w skali Europy i świata.
  • Wykreowanie nowych kierunków rozwoju produkcji rolno-spożywczej w ramach Przemysłu 4.0.

Wartość projektu: 20 970 645,05 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 819 721,97 zł

1900X630
Zadaj pytanie