Wszystkie prawa dotyczące tekstów, obrazów, logo, animacji, wideo, dźwięku i użytej grafiki, a także ich rozkład na stronach internetowych są wyłączną własnością firmy SaMASZ. Są one chronione prawem copyrightu i innymi prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane, kopiowane, modyfikowane bądź rozpowszechniane przez osoby trzecie w celach handlowych. Jeżeli firma SaMASZ nie ustanowi inaczej, wszystkie loga, tablice rejestracyjne, nazwy marek handlowych i zapisy pamięciowe jak również emblematy, są chronione i nie mogą zostać wykorzystane bez specjalnej, pisemnej, zgody firmy SaMASZ, ani w celach reklamowych ani do rozpowszechniania obecnych tutaj informacji. 

Maszyny i wyposażenie mogą być objęte co najmniej jednym patentem i/lub wzorem zastrzeżonym. Wymienione znaki towarowe mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Strony Internetowe firmy SaMASZ zostały opracowane z jak największą troską. SaMASZ odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność co do ścisłości i wierności informacji podanych na jej stronach Internetowych. SaMASZ nie odpowiada za szkody spowodowane w wyniku bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jej stron Internetowych o ile nie wynikają one z rażącego zaniedbania ze strony firmy SaMASZ.

Wszystkie linki, na stronach Internetowych SaMASZ, są wpisane jedynie dla wygody użytkowników. Firma SaMASZ nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za zawartość tych stron. Obecność tych linków na stronach firmy SaMASZ nie może być uważana za rekomendację bądź aprobację ani tych stron, ani informacji na nich udostępnionych. Korzystanie z tych linków odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Korzystanie ze stron internetowych firmy SaMASZ jest dobrowolne i nie związane żadną umową pomiędzy użytkownikiem, a firmą SaMASZ. W każdej chwili SaMASZ zastrzega sobie prawo modyfikacji treści i formy swoich stron www.

Jeśli klient zostanie poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych na stronach internetowych firmy SaMASZ to ich ujawnienie jest całkowicie dobrowolne. Przy ich przetwarzaniu, wyłącznie w ramach przepisów prawa o ochronie danych osobowych, obowiązuje całkowita poufność.

Zadaj pytanie