Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Belka 1
Tytuł projektu:
Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0 (nr: POIR.01.01.01-00-2167/20)

Konkurs: "Szybka ścieżka – Agrotech"

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie i przebadanie zespołu powiązanych ze sobą maszyn do zbioru zielonki z wielkopowierzchniowych areałów, zgodnie z koncepcją Doliny Rolniczej 4.0., przy zastosowaniu innowacyjnych systemów i układów, pozwalających na prowadzenie zrównoważonego, precyzyjnego rolnictwa.

Planowane efekty:

  • Opracowanie innowacyjnej konstrukcji maszyn – ciągu maszyn składającego się z dwustronnej kosiarki dyskowej, przetrząsacza karuzelowego i zgrabiarki karuzelowej, pracujących w sposób skoordynowany i pozwalający na ergonomiczny, ekologiczny, zrównoważony i precyzyjny zbiór zielonki z obszarów wielkopowierzchniowych.
  • Wdrożenie do projektowanych maszyn innowacyjnych rozwiązań, systemów pozwalających na prowadzenie precyzyjnego, zrównoważonego rolnictwa.

Innowacyjne systemy wspomagające pracę maszyn

Korzyści zastosowania nowych funkcjonalności

system monitorujący ilość zbieranego plonu w czasie rzeczywistym

  • stworzenie mapy geolokacyjnej pola z uwzględnieniem ilości zebranego plonu w jego poszczególnych częściach
  • optymalizacja technologii prowadzenia kolejnych operacji zbioru zielonki w zakresie prędkości przejazdów roboczych przetrząsacza i zgrabiarki
  • ocena jakości łąki i na podstawie zgromadzonych danych zaplanowanie racjonalnego i zrównoważonego procesu nawożenia pola w celu zwiększenia jego wydajności

system autodiagnostyki umożliwiający wykrywanie i identyfikację uszkodzeń najważniejszych elementów ruchomych maszyn

  • zapobieganie poważnym awariom maszyn
  • wydłużenie żywotności maszyn i zredukowanie kosztów ich użytkowania

system wspomagania pracy operatora maszyny (m. in. zarządzanie pracą maszyn oparte na magistrali ISOBUS/LOAD SENSING)

  • zmniejszenie całkowitej energochłonności procesu zbioru zielonki;
  • redukcja czasu pracy maszyny i zużycia paliwa poprzez optymalizację prędkości przejazdów roboczych w zależności od zasobności obszaru pola;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Szybka ścieżka – Agrotech".

Wartość projektu: 11 374 367,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7 951 937,41 zł


ncbr_logo_z_czerwonym_napisem-1-1.jpg#asset:97078

Zadaj pytanie
-->